LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
SUPLACU DE BARCĂU 
 

HOME   ¶  PREZENTARE        ORGANIZARE    ¶    PROFESORI    ¶    ACTIVITĂȚI      ¶    BAZA MATERIALĂ
DOCUMENTE UTILE PENTRU PROFESORI:

Structura an școlar / liceu și profesională 2019-2020
Model fișă pontaj
Portofoliul cadrului didactic
Antet Liceul Tehnologic Nr.1 portret
Antet Liceul Tehnologic Nr.1 vedere

Fișă prezentare activități
Fișă de autoevaluare cadru didactic 2019

Cerere de concediu
Structura anului școlar 2020-2021Extrase din regulamentul școlar/ diriginți
Atribuții diriginte
Consiliul clasei
Proces-verbal pentru ședințele cu părinții
Situație statistică Ónceput de an școlar
Fișă activitate lunară
Regulament organizare excursii,tabere + anexe

DATE DE CONTACT:
Liceul Tehnologic Nr.1
Suplacu de Barcău

Str.Piaţa Republicii,nr.1
jud. Bihor, cod 417535
Telefon/Fax : 004-(0)259 368 437
E-mail: grisuplacu@yahoo.com
Pagina web: www.liceulsuplac.roLINKURI  UTILE:
Inspectoratul Județean Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
edu.ro
didactic.ro
EProfu.ro
Calificativ.ro