LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
SUPLACU DE BARCĂU 
 

HOME   ¦  PREZENTARE    ¦    ORGANIZARE    ¦    PROFESORI    ¦    ACTIVITĂȚI      ¦    BAZA MATERIALĂ

Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău


este o instituţie de învăţământ cu un statut şi o activitate bine conturate în peisajul învăţământului din zonă. Este o şcoală dinamică, în plină ascensiune.Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcău este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Misiunea ei este de a pregăti forţa de muncă necesară în zonă, meseria şi specialişti pentru profesii specifice zonei, dar şi altele noi apărute în condiţiile transformărilor social- economice din ultimii ani. Şcoala propune un învăţământ formativ, urmărind integrarea absolvenţilor săi în viaţa comunităţii, obţinerea de locuri de muncă, depăşirea dificultăţilor de tranziţie. Totodată şcoala urmăreşte educarea tinerilor care-i trec pragul, în spiritul respectului pentru valori fundamentale apreciate de poporul român: respectul pentru muncă, respectul pentru tradiţie, respectul pentru legi şi reguli de convieţuire și societate.


Misiunea școlii
noastre

este aceea de a  promova o educaţie de calitate prin dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.Educaţia trebuie să contribuie la dezvoltarea copilului în ansamblu, nu doar la dezvoltarea capacităţilor sale academice; ea trebuie să implice sentimentele, dezvoltarea fizică, educaţia morală şi creativitatea acestuia.Educaţia trebuie să aducă la lumină unicitatea fiecărui copil, să promoveze creativitatea şi inovaţia, precum si gândirea sistemică, prospectivă şi critică.

Viziunea școlii noastre se referă la:


Reformarea instituţiei conform scopurilor urmărite:
- personal: să dezvolte talentele şi sensibilităţile individuale ale elevilor
- cultural: să le aprofundeze înţelegerea despre lumea care îi înconjoară
- economic: să îi ajute să îşi cîştige existenţa şi să fie productivi din punct de vedere economic. 
Transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite  comunităţii locale .
Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile pieţei locale, regionale şi naţionale.
Implicarea în procesul educaţional a părinţilor şi a factorilor locali adminstrativi şi de afaceri.
Adaptarea profesională  a cadrelor didactice la cerinţele şi nevoile comunităţii locale .
Dezvoltarea unei relaţii profesor-elev.
Facilitarea implicării creative în dezvoltarea şcolii a fiecarui membru al personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic

PROFILUL ȘCOLII
  »  PREZENTARE LICEU -  2022-2023


LICEU-ZI
Domeniul mecanic - Profil tehnic - Filieră tehnologică
Specializare:
cls. IX  A - tehnician mecatronist
cls. IX  B -
mecanic echipamente pentru foraj, extracții și                    mecanic  utilaje și  instalații în industrie.
cls. XI A -
tehnician mecatronist
cls. XII A - tehnician mecatronist

PROFESIONALĂ
Specializare: Mecanic echipamente pentru foraj extracții

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL
Specializare: Mecanic utilaje și instalații în industrie


PUNCTELE TARI ALE ȘCOLII

Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcău este o unitate școlară pentru învățământul de masă, finanțat din resurse publice, adoptând sistemul tradițional de învățământ la forma de învățământ de zi. Predarea se face în limbile română, maghiară și slovacă. ( cls. I-IV). Limbile străine studiate sunt engleza și franceza.
> este cel mai tânăr liceu din zonă;
> este singurul care pregăteşte forţa de muncă în domeniul extracţiei şi rafinării ţiţeiului;
> are o bază materială foarte bună, s-a dezvoltat în ultimii patru ani; 
> adresează în special elevilor veniţi din mediul rural din zonă, pregătindu-i pentru meserii necesare acestor industrii;
> este o şcoală care a cunoscut o rapidă dezvoltare în ultimii zece ani,
> favorizează succesul absolvenţilor în activităţile pentru care s-au pregătit,
> terenuri sportive bituminizate şi teren de sport cu gazon artificial;
> este o şcoală în mişcare, orientată către acţiune, schimbare şi dezvoltare;
> centru de documentare şi informare modern, dotat corespunzător: bibliotecă, sală lectură, sală festivă.
SCURT ISTORIC


Comuna Suplacu de Barcău este situată în partea de nord-est a judeţului Bihor, la limita cu judeţul Sălaj pe Valea Barcăului, în nordul  pantei vestice a Munţilor Apuseni şi anume Munţii Plopişului, unde condiţiile fizico-geografice deosebite au determinat formarea hidrocarburilor şi anume a ţiţeiului de tip A3, a cărui exploatare a început în anul 1964.
Atestarea documentară a localităţii apare în socotelile de dijmă ale Episcopiei Romano-catolice din Oradea între anii 1291-1294
.

Învăţământul din Suplacu de Barcău s-a dezvoltat de-a lungul vremurilor în forme variate:

1754 – prima şcoală construită pe lângă Biserica Reformată ca Şcoală confesională reformată pentru băieţi.
1878 – este dată în folosinţă  Şcoala confesională romano-catolică cu limba de predare maghiară.
1894 – se construieşte şi este dată în folosinţă Şcoala confesională reformată pentru fete.
1901-1902 - funcţionează Şcoala confesională greco-catolică
1919-1920 -  este atestată Şcoala Primară de Stat, cu limba de predare română, care a funcţionat alături de cele două şcoli confesionale (reformată şi romano-catolică) cu limba de predare maghiară.
1940-1941 – s-a înfiinţat Şcoala Primară de Stat cu limba de predare maghiară cls.I-VIII

După reforma învăţământului din anul 1948, în comuna Suplacu de Barcău funcţionau următoarele şcoli elementare:
Şcoala Elementară română cu clasele I-VII

Şcoala Elementară maghiară cu clasele I-VIII

Şcoala Elementară – mina Borumlaca

Şcoala cu clasele I-IV în satele: Valea Cerului (limba de predare slovacă), Dolea şi Cartier (limba de predare maghiară).

Începând cu anul 1960-1961 cele două şcoli elementare de şapte ani s-au unificat, limba de predare fiind atât română cât şi maghiară.
În anul 1969 se dă în folosinţă un nou local de şcoală (actuala clădire a şcolii), unde din 1971-1972 a funcţionat Şcoala cu clasele I-X ;
1974-1975 – este înfiinţată treapta I de liceu cu profil real-umanist şi  industrie uşoară;
1980-1981 – se introduc specializările pe profile şi meserii:  mine-petrol-geologie  şi industrie uşoară;
1991 – se înfiinţează Liceul Teoretic Suplacu de Barcău
1993 – liceul devine Grup Şcolar Industrial.
2012 - liceul își schimbă denumirea în  Liceul Tehnologic Nr.1.


DATE DE CONTACT:
Liceul Tehnologic Nr.1
Suplacu de Barcău

Str.Piaţa Republicii,nr.1
jud. Bihor, cod 417535
Telefon/Fax : 004-(0)259 368 437
E-mail: grisuplacu@yahoo.com
Pagina web: www.liceulsuplac.roLINKURI  UTILE:
Inspectoratul Județean Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
edu.ro
didactic.ro
EProfu.ro
Calificativ.ro