Liceul Tehnologic Nr.1

   Suplacu de Barcău ,  Jud. Bihor
  
                                                                   PAGINA PRINCIPALĂ       INFORMAȚII      BAZA MATERIALĂ      DESPRE NOI...     ALBUM FOTO

ORGANIZARE
Conducerea liceului
Consiliul de administrație
Catedre și comisii      
..........................................  .mai departe »

PARTENERIATE În centrul preocupării conducerii Liceului Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcău stă deschiderea şcolii spre comunitatea locală, răspunzând astfel comenzii sociale de pregătire a forţei de muncă specifice zonei Suplac.       
.......................................... .mai departe »
SCURT ISTORIC Comuna Suplacu de Barcău este situată în partea de nord-est a judeţului Bihor la limita cu judeţul Sălaj pe Valea Barcăului, în nordul pantei vestice a Munților Apuseni și anume Munții Plopișului,........
.......................................... .mai departe »
MISIUNEA ȘI VIZIUNEA  LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1

Misiunea școlii noastre este aceea de a  promova o educaţie de calitate prin dezvoltarea potenţialului fiecărui elev.
Educaţia trebuie să contribuie la dezvoltarea copilului în ansamblu, nu doar la dezvoltarea capacităţilor sale academice; ea trebuie să implice sentimentele, dezvoltarea fizică, educaţia morală şi creativitatea acestuia.Educaţia trebuie să aducă la lumină unicitatea fiecărui copil, să promoveze creativitatea şi inovaţia, precum si gândirea sistemică, prospectivă şi critică.

Viziunea școlii noastre se refera la:
» Reformarea instituţiei conform scopurilor urmărite:
 • personal: să dezvolte talentele şi sensibilităţile individuale ale elevilor
 • cultural: să le aprofundeze înţelegerea despre lumea care îi înconjoară
 • economic: să îi ajute să îşi cîştige existenţa şi să fie productivi din punct de vedere economic.
»  Transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite      
     comunităţii locale
.
»  Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile pieţei locale, regionale şi naţionale .
»  Implicarea în procesul educaţional a părinţilor şi a factorilor locali adminstrativi şi de
    afaceri.

»  Adaptarea profesională  a cadrelor didactice la cerinţele şi nevoile comunităţii locale .
»  Dezvoltarea unei relaţii profesor-elev.
»  Facilitarea implicării creative în dezvoltarea şcolii a fiecarui membru al personalului
    didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic.PROFILUL ȘCOLII

LICEU  - ZI -   Domeniul mecanic - Profil tehnic - Filieră tehnologică
Specializare: cls.  IX  A - tehnician mecatronist
                         cls. IX  B -
mecanic echipamente pentru foraj, extracții și mecanic utilaje și                                                     instalații în industrie.
                         cls.  XI A -
tehnician mecatronist
                         
cls.  XII A - tehnician mecatronist
LICEU -SERAL:
clasa XII - Domeniul mecanic - Profil tehnic - Filieră tehnologică - tehnician mecatronist
clasa XIII - Domeniul mecanic - Profil tehnic - Filieră tehnologică - tehnician mecatronist

OFERTA EDUCAȚIONALĂ


1.Clasa a IX-a zi, filiera tehnologica, profil tehnic, domeniul mecanic / specializarea tehnician mecatronist și mecanic echipamente pentru foraj, extracții și mecanic utilaje și       instalații în industrie : 2 clase, cu un numar total de 56 de locuri

PUNCTELE TARI ALE ȘCOLII


Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcău este o unitate școlară pentru învățământul de masă, finanțat din resurse publice, adoptând sistemul tradițional de învățământ la forma de învățământ de zi. Predarea se face în limbile română, maghiară și slovacă. ( cls. I-IV). Limbile străine studiate sunt engleza și franceza.
 • este cel mai tânăr liceu din zonă;
 • este singurul care pregăteşte forţa de muncă în domeniul extracţiei şi rafinării ţiţeiului;
 • are o bază materială foarte bună, s-a dezvoltat în ultimii patru ani;
 • se adresează în special elevilor veniţi din mediul rural din zonă, pregătindu-i pentru meserii necesare acestor industrii;
 • este o şcoală care a cunoscut o rapidă dezvoltare în ultimii zece ani,
 • favorizează succesul absolvenţilor în activităţile pentru care s-au pregătit,
 • terenuri sportive bituminizate şi teren de sport cu gazon artificial;
 • este o şcoală în mişcare, orientată către acţiune, schimbare şi dezvoltare;
 • centru de documentare şi informare modern, dotat corespunzător: bibliotecă, sală lectură, sală festivă.
DATE DE CONTACT: 

Liceul Tehnologic nr.1
Suplacu de Barcău
str.Piaţa Republicii,nr.1

jud. Bihor, cod 417535

Telefon/Fax : 004-(0)259 368 437
E-mail: grisuplacu@yahoo.com
Pagina web: www.liceulsuplac.ro
Flag Counter
  Editare :
  profesor documentarist Chira Brînduşa
  decembrie 2008  / actualizare 2013   
ADRESE UTILE