LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
SUPLACU DE BARCĂU 
 

HOME   ¦  PREZENTARE    ¦    ORGANIZARE    ¦    PROFESORI    ¦    ACTIVITĂȚI      ¦    BAZA MATERIALĂ2022 - 2023PROIECT DE MOBILITATE
 ÎN DOMENIUL
 FORMĂRII PROFESIONALE-VET

                                „VET me today, JOB me tomorrow!”

                   NUMĂR PROIECT     2022-1-RO01-KA122-VET-000069122


 ECHIPA DE PROIECT
:


Pop Roxana Mirela – coordonator de proiect
Orban Ilona Karmen -  responsabil cu monitorizarea și evaluarea
Șipoș Ana – responsabil financiar
Scurt Viorel – responsabil cu selecția participanților la mobilitate
Olar Gabriela – responsabil cu  formarea profesională
Poka Ioan – responsabil cu verificarea cunoștințelor de specialitate
Dondoș Codruța – responsabil cu pregătirea participanților la mobilitate
Costea Mihaela -  responsabil cu pregătirea lingvistică pe platforma OLS
Dubacs Sonia -  responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor
Chira Brîndușa – responsabil cu promovarea


SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea competențelor tehnice la standarde europene, prin stagii de instruire practică  în Spania și Portugalia

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Dobândirea de competențe tehnice specifice calificării tehnician mecatronist pentru 30 elevi, în contextul practicării meseriei în U.E., transferate/recunoscute în țară după stagiu pentru integrarea facilă în muncă.

Îmbunătățirea competențelor cheie a 30 elevi prin adaptarea la situații noi, în scopul dezvoltării personale, continuării studiilor/integrării pe piața muncii naționale/europene după finalizarea școlii.

Lărgirea parteneriatului european prin adăugarea unor parteneri din Spania, pentru ca în următorii 2 ani să crească calitatea practicilor de formare și să se ofere o nouă dimensiune actului educațional.

Dezvoltarea în următorii 2 ani de strategii pentru promovarea echității, creșterea gradului de incluziune a grupurilor vulnerabile în scopul accesului la educație și creșterea șanselor de reușită.PARTENERI DE PRIMIRE:

Aquafer Lda, Barcelos, Portugal http://www.aquafer.pt/
Unul dintre cei mai mari producători de remorci de diverse tipuri care oferă servicii de montare, asistență tehnică și reparații.

Manuel Callejón Pérez, Las Gabias, Spain
O companie specializată în servicii în domeniul instalațiilor mecanice, electrice, electronice, hidraulice, pneumatice și de automatizare ale mașinilor unelte, instalațiilor și liniilor industriale.


PARTENERI INTERMEDIARI:

Asociația Amigos de Mobilidade, Barcelos, Portugal    www.mobilityfriends.org
M.E.P. Europrojects Granada S.L., Spain, Andalucía, Granada
   www.mepegranada.com


PERIOADA PROIECTULUI:
  1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2023

BENEFICIARI: 

30 de stagiari vet , filieră tehnologică, domeniul de pregătire profesională mecanică, calificarea tehnician mecatronist:

  » 15 elevi  din clasa a XII-a

  » 15 elevi  din clasa a XI-a


CONCURSUL DE SELECȚIE al participanților se va desfășura în perioada: octombrie 2022 ( pt. flux 1)  /  martie 2023 (pt. flux 2)


CRITERII DE ELIGIBILITATE:

» să fie elevi în clasa a XII-a (pt. flux 1), respectiv in clasa a XI-a (pt.flux 2);

» să aibă dosarul complet;

» să aibă cel puțin media 7 la specialități în anul școlar anterior și 9 la purtare .             


DOSARUL VA CUPRINDE:

CRITERIILE DE SELECŢIE SUNT:

CONCURSUL DE SELECŢIE CONSTĂ ÎN:
Fisa de înscriere tip

Adeverință care să ateste poziția de elev la calificarea menționată, cu media la purtare și specialitate în anul școlar anterior
       
Curriculum Vitae în format Europass
  
Acord scris din partea părinților

Recomandare diriginte și profesor  de specialitate

Adeverință medicală

Copie CI
Abilitățile practice de specialitate

și de comunicare în limba engleza (nivel minim A 1) testate în cadrul  concursului de selecție;

 

     Gradul de disponibilitate și motivația elevului pentru implicarea în proiect, rezultat din interviul din cadrul concursului;


Nivelul de educație și analiza abaterilor disciplinare reflectat prin analiza documentelor dosarului de candidatură, discuții cu dirigintele clasei, profesorii clasei.
Proba practica și scrisa privind competențele profesionale- pondere 25%

      Proba scrisa privind cunoașterea  limbii engleze-pondere 25%

     Interviu - Se va urmări modul în care elevul răspunde la întrebări, reacția acestuia fata de echipa de selecție, atitudine, limbaj, ținuta, capacitatea de persuasiune - pondere 25%

  Analiza dosarului de candidatură, a
  recomandărilor - pondere 25%

» Pliant Erasmus+
» Rezultate selecție după contestații - 26.09.2022
» Tabel nominal participanți mobilitate flux 1 


DATE DE CONTACT:
Liceul Tehnologic Nr.1
Suplacu de Barcău

Str.Piaţa Republicii,nr.1
jud. Bihor, cod 417535
Telefon/Fax : 004-(0)259 368 437
E-mail: grisuplacu@yahoo.com
Pagina web: www.liceulsuplac.roLINKURI  UTILE:
Inspectoratul Județean Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
edu.ro
didactic.ro
EProfu.ro
Calificativ.ro