LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
SUPLACU DE BARCĂU 
 

HOME   ¦  PREZENTARE    ¦    ORGANIZARE    ¦    PROFESORI    ¦    ACTIVITĂȚI      ¦    BAZA MATERIALĂ
CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMAREEste un spaţiu pedagogic public, un centru de resurse pluridisciplinare, ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii, informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete,audio şi video, CD ROM-uri, DVD-uri, calculatoare conectate la internet,echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere īn cercetarea documentară) şi pune īn practică proiecte de animaţie culturală şi pedagogică. Centrul de documentare şi informare  oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară. CDI-ul funcţionează īn corpul de clădire C, din anul şcolar 2006-2007, dispunānd de toată mansarda , care cuprinde: sala CDI, sala de lectură, sala festivă cu 300 de locuri, biblioteca.


OBIECTIVE:
 • asigurarea egalităţii şanselor prin accesul la informaţie şi cultură a elevilor, profesorilor şi a membrilor comunităţii locale;
 • favorizarea gustului pentru lectură ;
 • dobāndirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate;
 • acordarea de sprijin elevilor aflaţi īn dificultate ;
 • iniţierea elevilor īn cercetarea documentară ;
 • deschiderea şcolii spre exterior, spre comunitatea locală;
 • promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale;
 • dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de īnvăţare;
 • deprinderea de a munci īn echipă.
FUNCȚII:

 • pedagogică şi de promovare   a inovaţiei pedagogice;
 • de informare generală;
 •  culturală;
 • de comunicare (de relaţionare  cu  parteneri din  interiorul si din exteriorul unităţii şcolare);
 • de orientare şcolară şi profesională;
 • tehnică (de gestiune);
 • recreativă şi de petrecere a timpului liber;
 • de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale).
DOTARE

» 7 calculatoare conectate la internet
» 1 xerox,
» 2 imprimante, 

» 2 televizoare,
» 2 videoproiectoare,
» 3 laptop-uri,
» 1 flip-chart,
» 4 ecrane de proiecţie,
» aparat de spiralat,
» aparat de laminat,
» aparat foto
» camera video

» fondul documentar  care cuprinde fondul de carte (650 de volume), informaţie pe suport multimedia, ziare, reviste, mape documentare. 
» fondul de carte al bibliotecii, 11.500 volume

Responsabili CDI:
Prof. documentarist: Chira Brīnduşa
Bibliotecar : Somogyi Adriana  
DOCUMENTE CDI


Proiect anual de activitate al CDI / 2020-2021

Plan de activitate - sem.I / 2020-2021
Plan de activitate - sem.I / 2018-2019
Plan de activitate - sem.II / 2018-2019

Raport de activitate - sem.I / 2018-2019
Raport de activitate - sem.II / 2018-2019

Regulament CDI

PROIECTE

Proiect ”O școală fără bullying”
Proiect de prevenire a delincvenței juvenile   ”Adolescență fără delincvență”

Șezătoare-Īn cerc cu bunica-cls.a V-a
Proiect-Romānia, te iubesc!
Managementul īnvățării-cls. a V- a
Sceneta ”Tribunalul  minorilor Școala fără  violență” 
Patrie și patriotism
Īn așteptarea lui Moș Crăciun
Nu mai vrem gunoaie!
Te vrem īn siguranță!
Referatul-cea mai răspāndită modalitate de studiu individual

Drepturile copiilorDATE DE CONTACT:
Liceul Tehnologic Nr.1
Suplacu de Barcău

Str.Piaţa Republicii,nr.1
jud. Bihor, cod 417535
Telefon/Fax : 004-(0)259 368 437
E-mail: grisuplacu@yahoo.com
Pagina web: www.liceulsuplac.roLINKURI  UTILE:
Inspectoratul Județean Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
edu.ro
didactic.ro
EProfu.ro
Calificativ.ro