LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
SUPLACU DE BARCĂU 
 

HOME   ¦  PREZENTARE    ¦    ORGANIZARE    ¦    PROFESORI    ¦    ACTIVITĂȚI      ¦    BAZA MATERIALĂ
Schemă de granturi īn cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - runda 1

„Școala de azi, comunitatea de māine”

COD PROIECT : F-PNRAS-1-2022-2435

ECHIPA DE MANAGEMENT:
Orban Ilona Karmen - Manager de proiect
Șipoș Ana - Responsabil financiar 
Chende Adrien Gheorghe - Responsabil pentru realizarea achizițiilor 
Pop Roxana Mirela - Coordonator de activități . 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE
:

Responsabil activități MATE și activități remediale: Razi Laura
                      Membri: Mechereș Daniela, Simon Erika, Șipoș Lavinia, Costea Mihaela, Omucz Livia, Liț Corina
Responsabil activități extracurriculare: Scurt Viorel
                      Membri: Dondoș Codruța, Toth Gyongyi, Catalinoiu Ioana, Marian Chirilă, Ciordaș Andrei, Szekrenyes Vasile
Responsabil activități extrașcolare: Pop Roxana Mirela
Responsabil formare cadre, comunicare și diseminare: Chira Brīndușa

PERIOADA DE DERULARE: oct. 2022-sept.2025

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O.1  Īmbunătățirea situației la īnvățătură și a promovabilității prin participarea unui numărde 200 elevi la un program de educație remedială și la activități extracurriculare.
O.2  Creșterea ratei de participare la evaluarea națională cu 5% īn următorii 3 ani.

O.3  Creșterea  ponderii mediilor peste 6,00 și a  procentului   de promovare la examenul de EN pentru cel  puțin 2% elevi anual.

O.4  Prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea īn mediul favorabil īnvățării a  elevilor aparținānd grupurilor vulnerabile, prin participarea acestora pānă īn anul 2025 la programe extrașcolare menite să le crească motivația pentru īnvățare.
O.5  Īmbunătățirea proceselor de predare - īnvățare – evaluare, pe parcursul a 3 ani.
O.6  Creșterea numărului de cadre didactice din unitatea de īnvățămānt care folosesc mijloace    de predare – evaluare digitale și strategii pedagogice moderne.   
O.7  Consolidarea relației elevi - părinți - școală prin implicarea pānă īn anul 2025 a cel puțin 30% dintre părinții din grupul-țintă īn
activități de informare.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

1. Activități MATE
2. Activități pedagogice și de sprijin
3. Activități de prevenire: activități sportive, laboratoare de știință, Steam IT & Tehno, excursii tematice.
4. Activități de formare autorizată a cadrelor didactice
5. Activități extrașcolare: Terapie prin artă, activități de orientare școlară și vocațională, activități de sprijin pentru  orientarea
    grupului țintă către meserii.

6. Dotarea unei clase inteligente cu echipamente educaționale
7. Dotarea școlii cu rețea extinsă de internet, programe și softuri

DATE DE CONTACT:
Liceul Tehnologic Nr.1
Suplacu de Barcău

Str.Piaţa Republicii,nr.1
jud. Bihor, cod 417535
Telefon/Fax : 004-(0)259 368 437
E-mail: grisuplacu@yahoo.com
Pagina web: www.liceulsuplac.roLINKURI  UTILE:
Inspectoratul Județean Bihor
Casa Corpului Didactic Bihor
edu.ro
didactic.ro
EProfu.ro
Calificativ.ro